Petrus Visser

Marten & Fenneke Brascamp

PETRUS VISSER = PETER VISSER ?


Op 22 februari 1980 verscheen een oproep in het Reformatorisch Dagblad in de rubriek "Vragen staat vrij":


Visser en schilder - Wij hebben een oud schilderij, dat het Onze Vader afbeeldt. Onderaan staat: pennewerk door Petrus Visser, schilder te Oene. Wie was deze Petrus Visser?

Anwoord - Dat u vergeefs gezocht hebt in de kerkelijke archieven van Oene en Epe is begrijpelijk, want Petrus Visser werd op 7 april 1812 in Amsterdam geboren en hij overleed op 3 december 1872, eveneens in Amsterdam. Hij was een zoon van Johannes Petrus Visscher (dus met sch), een schilder van stadsgezichten en portretten, die ook wel eens op de Veluwe kwam. Petrus heeft ongeveer 15 jaar in Oene gewerkt en wel van 1842 tot 1857, maar voorzover bekend werd hij daar niet in het bevolkingsregister ingeschreven en ook niet in de kerkelijke registers.

Hoe hij er toe kwam om een pentekening te maken die het bidden uitbeeldt is niet bekend. Misschien dat het is gebeurd op verzoek van welgestelden in Oene of omgeving. Petrus Visser was niet erg godsdienstig en heeft, voor zover wij weten, weinig religieus werk geleverd. Enkele kerken, interieurs zowel als exterieurs, zijn van hem bekend, maar overigens toch geen werken met religieuze strekking (...)


Is dit dezelfde Visser als Peter Visser van de dorpsgezichten van de Veluwe, Salland en de Achterhoek? Die werd in 1818 in Doetinchem geboren, verhuisde en trouwde later in Elburg, woonde tussen 1855 en 1860 te Oene en vertrok daarna naar Arnhem. Daar overleed hij in 1879.


Deze website volgt het onderzoek van de 'Visser Commissie' met leden van onder andere Oudheidkundige Kring Voorst en Ampt Epe naar het religieuze werk van Petrus Visser. De uiteindelijk vraag is of het hier gaat om de Peter Visser die we kennen van de Veluwse, Sallandse en Achterhoekse dorpsgezichten.

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks

Marten Hermsen Brascamp

06 200 90 381      info@brascamp.com