Home

 

Voor:

 

Grondwet artikel 14 lid 1

 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering artikel 21

 

Algemene wet bestuursrecht

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

 

 

Partijen zoals toezichthouders, handhavers maar ook vakbonden, beschikken vaak niet over voldoende kennis en vaardigheid om de wet goed te kunnen interpreteren en toe te passen. Meestal nemen ze te weinig tijd om een zaak goed te bekijken en is de dossiervorming in een zaak onvoldoende. Gevolg: ze maken eigen interpretaties van de wet, rekenen zich rijk met teleurstellingen alom, vragen dingen van burgers en bedrijven die vaak niet mogen en leggen de bewijslast bij de ander.

27 september 2016 -

Marten Brascamp in een zaak over

Algemene wet bestuursrecht art. 9.1 lid1 en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering art. 21

Rechtvaardigheid

 

Om de wet goed te begrijpen en toe te passen helpt het uitgangspunt van ons rechtssysteem: de rechtvaardigheid, de redelijkheid en de billijkheid. Met dat in gedachten vind je in negen van de tien gevallen de goede weg.

En met het aanleggen van een goed eigen dossier natuurlijk!

Contact

 

Marten Brascamp

Oude Broekstraat 12

7382 AR Klarenbeek

tel: 06 200 90 381

eFax: 084 749 0984

mail: info@brascamp.com

 

Scientiae cogitatione procedere

VOORST - Gemeente Voorst wilde leges heffen op een omgevingsvergunning die eerder van rechtswege was verstrekt. Dat is onrechtmatig.

Leges kan worden geheven als de gemeente een dienst heeft verleend. Maar daarvoor moet ze wel wat doen. Het enkel in ontvangst nemen van een aanvraag omgevingsvergunning en die vervolgens in de krant publiceren, is onvoldoende om sprake te laten zijn van een verleende dienst.

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks

Marten Hermsen Brascamp

06 200 90 381 info@brascamp.com