Home

Marten Hermsen Brascamp

 

Voor:

 

Grondwet artikel 14 lid 1

 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering artikel 21

 

Algemene wet bestuursrecht

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Verbintenissenrecht

 

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

 

Toezichthouders en handhavers, zoals GGD en gemeentes, beschikken vaak niet over voldoende kennis en denkvermogen om de wet goed te kunnen interpreteren en toe te passen. Daarom maken ze soms eigen interpretaties en vragen ze dingen van burgers en bedrijven die buiten de wet vallen.

27 januari 2016 -

Marten Brascamp in een zaak over

Algemene wet bestuursrecht art. 9.1 lid1 en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering art. 21

Rechtvaardigheid

 

Om de wet goed te begrijpen en toe te passen helpt het uitgangspunt van ons rechtssysteem: de rechtvaardigheid, de redelijkheid en de billijkheid. Met dat in gedachten vind je in negen van de tien gevallen de goede weg.

Contact

 

Marten Brascamp

Oude Broekstraat 12

7382 AR Klarenbeek

tel: 06 200 90 381

eFax: 084 749 0984

mail: info@brascamp.com

 

Scientiae cogitatione procedere

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks

Marten Hermsen Brascamp

06 200 90 381 info@brascamp.com